פעילויות התנדבותיות בקהילה

תרומת AT-TZORA לחיילי צה''ל

תרומת AT-TZORA לתושבי אשקלון